چرخه های خرید قوی

در این قسمت به معرفی چرخه های خرید قوی در هفته  گذشته نرم افزار  می پردازیم
 
در نرم افزار سامان تریدر هر سهم دارای سه چرخه مداوم کلی است چرخه خرید چرخه نگهداری و چرخه فروش
چرخه های خرید با سیگنالهای خرید تک ستاره آغاز می شود و با سیگنالهای خرید سه ستاره قطعی تر می گردند و با سیگنالهای خرید دوستاره ادامه پیدا می کنند در بین چرخه های خرید , چرخه های نگهداری قرار دارند چرخه فروش سهم با سیگنال فروش سهم آغاز می گردد:
چرخه های خرید قوی در لیست خرید نرم افزار قرار می گیرند معامله گران باید سعی نمایند از بالای لیست سهام مناسب با تعداد روز کمتر و بازدهی بیشتر را انتخاب نمایند .

توجه:
بررسی نمودار و موج شماری سیگنالهای خرید بر عهده معامله گران می باشد .