آوان و بازدهی ۵۰ درصدی

آوان و بازدهی ۵۰ درصدی:

سهم آوان در تاریخ  ۹۷/۰۲/۰۱  سیگنال خرید سه ستاره و چک مارک دار و دارای علامت خرید حقوقی بود  که پس از آن وارد چرخه خرید قوی شد.  و پس از آن نیز دو بار سیگنال خرید دوستاره شد .سهم در تاریخ  ۹۷/۰۳/۰۵  به مجمع رفت و ۸۰۰ ریال سود تقسیم کرد و تا به امروز با احتساب سود تقسیمی  سهم  بازدهی  ۵۰ درصدی را ثبت کرده است .بازدهی 50 درصدی آوان

بازدهی ۵۰ درصدی آوان