امتیازهای بالا یکی از دلائل قوی انتخاب سهم

امتیازهای بالا یکی از دلائل قوی انتخاب سهم :

سهم قشکر امروز سیگنال خرید سه ستاره و چک مارک دار خروج ازابر کومو و خرید و حمایت حقوقی را داشت .این سهم در لیست رتبه بندی نرم افزار دومین سهم از لحاظ امتیاز تکنیکال است و بالا بودن امتیاز تکنیکال آن بهمراه پارامترهای پیش گفت باعث می شد که امروز آنرا بعنوان گزینه ایی برای خرید درنظر بگیریم.

 

سیگنال خرید قشکر