انبوهسازی گروه پیشرو بازار

انبوهسازی گروه پیشرو بازار :

نرم افزار سامان تریدر در تاریخ ۹۷/۰۲/۲۹ پیشرو بودن گروه انبوهسازی را اعلام کرد و تا به امروز سهمی همچون ثپردیس بالغ بر ۲۰ درصد رشد داشته است .
سهم ثالوند نیز چک مارک دار و در تاریخ ۹۷/۰۳/۰۶ سیگنال خرید سه ستاره بود که امروز هم مجددا سیگنال خرید سه ستاره با امتیاز بالا و چرخه خرید قوی و افزایش قابل توجه حجم بود این سهم تا اواسط بازار فاقد صف خرید بود که در ساعات پایانی بازار دارای صف خرید شد .

 

 

ثالوند و سیگنال خرید سه ستاره