اندازه گیری قدرت سیگنالهای خرید

اندازه گیری قدرت سیگنالهای خرید:

 

یکی از دغدغه های کاربران سامان تریدر آنست که هر روزه نرم افزار بیش از دهها سیگنال خرید را ارائه می کند و کاربران بایستی از بالای لیست رتبه بندی شروع به بررسی سهام کنند اما برای شناسائی هر چه بهتر سهام مطمئن , گزینه قدرت سیگنال به نرم افزار اضافه شده است . در حالت عادی مقدار قدرت  سیگنال در نقطه متعادل ۱۵ قرار گرفته است .سهامی که در این وضعیت دارای قدرت مناسب رشد هستند  سلول  نمادشان  سبز رنگ می باشد و چنانچه  سهم از قدرت مناسب برخوردار نباشد  سلول نماد به رنگ سفید می باشد .

با حرکت دادن دکمه لغزنده متوجه تغییر  رنگ در ستون  نمادها خواهید شد اگر لغزنده را به سمت گزینه ضعیف  ببرید متوجه می شوید که بعضی از سلولهای نام نماد به رنگ سبز در می آیند و اگر لغزنده را به سمت گزینه قوی برید متوجه می شوید بعضی از سلولهای سبز رنگ به رنگ سفید در می آیند نقطه تعادل همان خط وسط و مقدار ۱۵ می باشد سهم هائی که در این وضعیت سلول  نمادشان سبز رنگ هستند  از  قدرت  بیشتری برای رشد برخودارند و می توانید آنها را انتخاب کنید .

 

قدرت سیگنال خرید

 

نقطه پیشنهادی و متعادل همان عدد ۱۵ می باشد و شما نیاز به تغییر آن ندارید اما درصورتیکه بخواهید سخت گیرانه تر و یا سهل گیرانه تر سیگنالهای خرید را ارزیابی کنید می توانید آنرا تغییر بدهید .

 

در شکل زیر ارتباط حرکت لغزنده با سبز شدن  ستون نام نماد نمایش داده شده است  . بطور مثال سهم شپاکسا بواسطه سبز بودن سلول دارای قدرت سیگنال قابل قبول می باشد اما سهم غگلستا  خبهمن  خگستر  بواسطه سفید بودن سلول دارای قدرت سیگنال مناسب نمی باشند.

 

پنل قدرت سیگنال در قسمت لیست خرید نرم افزار نیز قرار دارد .

 

 

نحوه کار با قدرت سیگنال