بازار یک پکیج است …

بازار یک پکیج است و ماهیت چند بعدی دارد 

بازار یه پکیج است و یک ماهیت چند بعدی دارد. اینکه شما بخواهید فقط از طریق موج شماری الیوت یا فقط بررسی حمایتها و مقاومتها و یا سطوح فیبوناچی و یا  فقط بررسی صورت سود و زیان شرکتها آنرا حلاجی کنید دچار اشتباهات فاحش خواهید شد .
همانطور که عده ای رشدهای اخیر را منطبق بر موج شماری ها و تحلیل های خودشان اعلام می کنند بسیار مضحک است .
اگر ندانید و درک نکنید که در هر لحظه بازار در چه وضعیتی است تحلیلهای تکنیکالی یا بنیادی شما هیچ ارزشی نخواهد داشت .
کاملا واضح بود که رشد های بی محابای فله ایی اخیر بخاطر ورود نقدینگی های سرگردانی بود که از همه جا رانده شده بود و به بازار بورس پناه آورده بود .
صاحبان این سرمایه ها هیچ تخصصی در بازار نداشتند و صرفا موجهای تند و بدون پشتوانه ایی را در بازار بوجود اوردند .

بدیهی است که برای موفقیت در بازار باید از نگاه تک بعدی بشدت اجتناب نمائیم و محکومیم که بدانیم در هر لحظه در بازار چه می گذرد. موجها چرا بوجود می آیند. چه وقت چه موجهایی برآمده از رشد سودآوری شرکتها است و چه موقع برآمده از ورود نقدینگی و سفته بازی و چه موقع تنها یک موج تند توخالی است که بسرعت اصلاح می شود.
بدون دانستن  و درک این موارد بازار جای خطرناکی برای همه ما خواهد بود .