تابلو خوانی در سامان تریدر

تابلو خوانی در سامان تریدر:

لفظ تابلو خوانی علیرغم اینکه اشاره به دیدن فاکتورهای معاملاتی از قبیل تعداد و حجم معاملات یک سهم در سامانه های معاملاتی همچون سایت   tsetmc.com دارد در واقع یک استعاره است و به معنائی عمیقتر اشاره دارد به این مضمون :
چگونه از حجم و نحوه معاملات یک سهم بتوانیم تشخیص دهیم که سهم مورد توجه بازار قرار گرفته است واحتمال رشد قیمتی سهم به احتمال بالا وجود دارد.

و اما سامان تریدر فرآیند تابلو خوانی و بازار خوانی را در قالب پارامترها و ستونهائی که در قسمت رتبه بندی نمایش می دهد بشرح ذیل منظور کرده است

شما می توانید ضمن دیدن فاکتورهای معاملاتی تابلو خوانی تمام شواهد بازاری سهام را در کنار هم ببینید و امکان مقایسه آنها را داشته باشید .

 

فکتورهای تابلو خوانی:

۱- افزایش قابل توجه حجم در روز جاری  و افزایش قابل توجه حجم در روز معاملاتی  قبل

در شکل زیر آیکون های شماره گذاری شده ۱ و ۲ به  ترتیب  نمایش دهنده  ۱- افزایش قابل توجه حجم در روز جاری و ۲- افزایش قابل توجه حجم در روز معاملاتی قبلی هستند

 

افزایش حجم

 

 

مهم آنست که حجم معاملات سهم توجه معناداری نسبت به مجموعه روزهای قبلی داشته باشد بنابراین سیگنالهای خریدی که دارای علامت رشد قابل توجه حجم هستند کاندیدهای مناسبتری برای خرید هستند .

۲- تقاضا دو برابر عرضه

یکی از فاکتورهای دیگری که می تواند به شما در انتخاب سهم درست کمک نماید علامت تقاضا دو برابر عرضه است طبیعی است سهامی که به یکباره مورد توجه بازار قرار می گیرند بتدریج دارای خریداران بیشتر و فروشند های کمتری می شوند . در شکل زیر علامت تقاضا دو برابر عرضه در  ستون صف خرید با شماره یک نمایش داده شده است .

 

تقاضای بیشتر از عرضه

 

همانطور که مشخص است سهم برای بالاترین قیمت  ۱۵۵۲۶  عدد اردر خرید دارد و علامت تقاضا دو برابر عرضه نشان دهنده  حداقل  دوبرابر بودن حجم های خرید  در برابر حجم های  فروش  سهم می باشد . نرم افزار مجموع  ۵  مظنه  برتر صف خرید با مجموع  ۵  مظنه برتر صف فروش را  مقایسه می نماید و در صورت حداقل دو برابر بودن حجم های خرید این علامت را نمایش می دهد .

 

۳- خرید یا حمایت حقوقی

یکی دیگر از فاکتورهای کمک کننده درانتخاب سهم برتر توجه به خرید و حمایت حقوقی ها است سهم هائی که تفاضل خرید و فروش های حقوقی آنها حداقل مثبت  ۵۰۰۰۰  سهم باشد در نرم افزار مطابق شکل دارای علامت حمایت حقوقی هستند . بدیهی است سهم هائی که با شروع رشدشان با حمایت حقوقی مواجه می شوند گزینه های بهتر و مطمئن تری برای خرید هستند . اما سهامی که درنقاط انتهائی رشدشان با حمایت حقوقی مواجه می شوند نباید زیاد مورد توجه شما باشد چرا  که عمدتا بعضی از حقوقی ها  صرفا جهت حمایت از سهم وارد معاملات خرید می شوند .

 

حمایت حقوقی

 

 

مشخص است که کاربران سامان تریدر بی نیاز از بررسی تعداد و حجم معاملات در سامانه های معاملاتی هستند و  نرم افزار برای کمک به انتخاب سهم درست , پارامترهای دیگری را هم در اختیار کاربران قرار می دهد. پارامترهائی از جمله امتیاز تکنیکالی سهم که هر چه سهم موقعیت بهتری برای رشد داشته باشد امتیاز بالاتری دارد و  سهام با چرخه های خرید قوی که سهامی هستند که دارای خریدهای قوی مستمر  و رشدهای قیمتی  هستند .

بدیهی است که تابلو خوانی هم مثل خیلی از مباحث تکنیکالی ضمن کمک کردن ,به تنهائی نباید مبنای تصمیم گیری باشد  و همواره هوش و تجربه و کشف و شهود معاملاتی و بررسی نمودار سهم بایستی چاشنی انتخابهای شما شوند .