تناقض بزرگ بازار سهام

تناقض بزرگ بازار سهام:

آقای ویلیام اونیل ابداع کننده روش معاملاتی کانسلیم جمله جالبی دارد مبنی بر این :

تناقض جالب ولی غیر قابل هضمی در بازار وجود دارد که این است : چیزی که اکثر مردم فکر می کنند قیمت آن بسیار بالاست بالاتر می رود و چیزی که مردم فکر می کنند ارزان و امن است پائین تر می رود.

 

با  بررسی سهامی که در یکماه گذشته رشدهای بین ۲۰ تا  ۱۰۰ درصدی داشته اند متوجه خواهیم شد که جمله فوق مصداق درستی در بازار سهام ما دارد . سهامی که قیمت آنها رشد می کند و بالا می روند باز هم بالاتر می روند و سهامی که خیلی ها فکر می کنند قیمت پائین و کم ریسک و امنی دارد در بهترین حالت در جا می زنند.

مصداق سهام رشد کرده عبارتند از  : اوان  ذوب کفرا  شبریز شپدیس  و …  که در شکل زیر  بازدهی های آنها مشخص شده است .

در نرم افزار سامان تریدر سهامی که در امتیازهای بالا قرار می گیرند و وارد چرخه های خرید قوی می شوندبه همین موضوع اشاره می کنند و شانس بسیار خوبی برای رشدهای بیشتر را خواهند داشت . همواره بهتر است که شانس خود را روی سهام برنده امتحان کنید تا سهامی که در جا می زنند و بنظر کم ریسک می رسند .

 

نکته قابل توجه دیگر در این سهام  آن است که از بین ۱۹ سهم موفق  ۱۶ سهم آن چک مارک سود سازی مناسب را دارند و تنها ۳ سهم آن چک مارک ندارد و این نشان از شانس بالای  موفقیت سهام چک مارک دار در نرم افزار است .

 

 

سهام موفق