خرید یا حمایت حقوقی ها

خرید یا حمایت حقوقی ها:

پیشتر گفته شدکه خرید و حمایت مناسب حقوقی ها از سهم می تواند یکی از پارامترهای مثبت و امتیازات سهم برای خرید باشد علی الخصوص که این حمایت در شروع رشد سهم باشد .

در نگارش جدید سامان تریدر شما قادر خواهید بود  مقدار تفاضل حجم خرید و فروش  حقوقی ها را در سه روز گذشته  که منجر به نمایش علامت حمایت حقوقی می شود را خودتان تعیین کنید و بدین ترتیب خریدهای قوی تر را شناسائی کنید  برای این منظور بر روی دکمه ابزار کلیک نمائید  (شماره یک) . و با نوار لغزنده می توانید مقدار تفاضل  حجم خرید و فروش حقوقی ها را تعیین نمائید (شماره دو ) . با تغییر دادن  نوار لغزنده خواهید دید که  سهامی که  مقدار تفاضل خرید وفروش حقوقی شان کمتر از مقدار تعیین شده است علامت حمایت حقوقی آنها حذف می شود .(شماره ۳ ). در شکل زیر مقدار تفاضل حجم  ۷۰۰۰۰۰  سهم تعیین گردیده است بنابراین  تمام سهامی که میزان تفاضل خرید و فروش های حقوقی ها در سه روز گذشته بزرگتر مساوی ۷۰۰۰۰۰  سهم باشد دارای علامت حمایت حقوقی  هستند .

 

حمایت حقوقی

 

 

برای مشاهده مقدار حجم تفاضل خرید و فروش حقوقی ها در هر روز معاملاتی می توانید ماوس بر روی ستون امتیاز ببرید و در صورت مثبت بودن تفاضل خرید و فروش حقوقی مقدار حجم نمایش داده می شود.

 

 

میزان حمایت حقوقی

 

 

همچنین می توانید بر روی نماد سهم راست کلیک نمائید و سپس ریز معاملات را انتخاب کنید و سپس جستجو را کلیک کنید ستون تفاضل حجم حقوقی در شکل مشخص شده است . بدیهی است که هر چه میزان این عدد بیشتر باشد حمایت معتبرتر و خریدهای قوی تری تلقی می شود .

 

حمایت حقوقی

 

یکی از ایده های معاملاتی برای کاربرانی که می خواهند معاملات بسیار کم ریسکی را انجام بدهند آن است که از بین سهام واچ لیست یا سیگنالهای خرید تک ستاره آنهائی را انتخاب کنند که علامت حمایت حقوقی را داشته باشند و میزان حمایت حقوقی آنها نیز مقدار بالائی را داشته باشد .