سهم دارو و تجربه یک کاربر

سهم دارو و تجربه یک کاربر:

 

وقتی اشتراک سامان تریدر رو گرفتم یک هفته ای بود سهم دارو را خریده بودم سهم در قیمتهای ۴۸۰ تومان یک مقاومت مستحکم داشت  در تاریخ  ۹۷/۰۲/۳۰ سهم به مقاومت خورده بود و داشت از دست می رفت حقوقی مرتبا عرضه می کرد و خالی می کرد به نرم افزار سامان تریدر نگاه کردم تازه سیگنال خرید سه ستاره زده بود.
هنوز اعتماد نداشتم به نرم افزار با شرکت سامان تریدر تماس گرفتم و گفتم آقا حقوقی داره سهم را میفروشه شما رو چه حسابی برنامتون زده خرید اونها گفتند عجول نباشم و به برنامه اعتماد کنم واقعیتش احساس باختن می کردم .
دلم و زدم به دریا و سهم را نگه داشتم سهم رفت مجمع و ۸۷ تومان سود تقسیم کرد.
رویامو از دست رفته می دیدم تا اینکه بعد از باز شدن سهم بسرعت گپ را پر کرد و الان هم روی قیمت ۵۶۷ تومان هست.
از جائیکه می خواستم بفروشم ۸۷ تومان سهم رفته بالاتر مضاف بر ۸۷ تومان سودی که در مجمع تقسیم شد روی هم میشه ۳۶ درصد البته تا الان
ممنون از گروه  موفق توسعه سامان تریدر

 

آقای حسن محمودی برنده یک هفته اشتراک رایگان سامان تریدر

 

 

سهم دارو

 

 

  • مطالب ارسالی توسط مدیر سایت بازنویسی می گردد.