سیگنال خرید اشتباه , اشتباه است حتی برای شما دوست عزیز

سیگنال خرید اشتباه , اشتباه است حتی برای شما دوست عزیز

اخیرا نوع جدیدی از واسطه گریهای مالی پیدا شده است که افرادی با خرید اشتراک  نرم افزار سامان تریدر و استفاده از سیگنالهای این نرم افزار و ترکیب آن با تجربیات خود کانالی را تشکیل می دهند و اقدام به فروش سیگنال می نمایند اگر چه اکانت این افراد قطع شده است و پیگیری های قانونی انجام گرفته است اما نکته ای که این دوستان توجه نمی کردند اصرار به خرید گروهی اعضای خود بر روی یک سهم و در صورت اشتباه بودن سیگنال خرید , اجبار کردن اعضای خود به خرید های مجدد در قیمت های پایین ترو کم کردن میانگین خرید بود در حالی که اساسا سیگنالهای خریدی که FAILED می شوند ماهیت خرید خود را از دست می دهند و بایستی با زیان کم از سهم خارج شد نه آنکه در قیمتهای پایین تر مجددا خرید انجام دهید. فرقی نمی کند که شما از اعضای کانال خود چه مقدار هزینه می گیرید سیگنال خرید اشتباه , اشتباه است و بایستی سریعا از آن خارج شد .معامله ای , معامله خوب تلقی می شود که نیازی به زور شما برای بالارفتن سهم نداشته باشد.