عوض شدن فاز بازار و پیش آگهی برای ذخیره سود

عوض شدن فاز بازار و پیش آگهی برای ذخیره سود:

همانطور که قبلا نیز ذکر شده است فاز بازار تاثیر بسیار زیادی در تصمیم گیریهای معامله گران دارد . و با عوض شدن فاز بازار شما بایستی تصمیمات مهمی را در مورد سبد سهامتان بگیرید بطور مثال در تاریخ   ۹۷/۰۴/۰۶   موقعیت نمای فاز بازار  در نرم افزار از نقطه وسط گذشته و وارد فاز منفی شد .

 

 

عوض شدن فاز بازار

 

درست در همین تاریخ نمودار  سهام زیر را می بینیم که واکنش نشان داده و مقاومت هائی را تشکیل داده اند و شروع به نزول کرده اند.

 

سهم وپترو

نزول سهم وپترو

 

سهم هرمز

نزول سهم هرمز

 

نزول تاپیکو

نزول سهم تاپیکو

 

 

می توانید با بررسی نمودار سهم هایی که در فاز صعودی بازار رشدهای خوبی داشته اند تاثیر عوض شدن فاز بازار به بازار نزولی را در نمودار سهم ها مشاهده کنید خواهید دید که این سهم ها شروع به نزول  کرده اند .

نکته مهم این موضوع آنست که شما می توانستید در همین نقاط سهم خود را بفروشید (با بالاترین سود ممکن ) و منتظر سیگنال فروش نمی ماندید .و با عوض شدن فاز بازار این نقاط  تبدیل به نقاط  مقاومت می شوند .و این نقطه از بازار در واقع  نقاط بازگشتی  عمده  سهام بازار خواهد بود.