معضل صف خرید

معضل صف خرید :
یکبار برای همیشه تکلیف خودتان را با صف خرید روشن کنید اینکه تا سهمی خارج از دایره سهم های بررسی شده شما صف خرید شود خود را بازنده بدانید راه مطمئنی برای تلقین بازنده بودن بخود و شکست در بازار است .
طبق بررسی ها تنها ۵ درصد از سهم هائی با رشد بیش از ۳۰ درصد تمام روزهای رشد خودشان را با صف خرید طی می کنند و ۹۵ درصد باقیمانده ازیک دوره ۲۶ روزه رشد در بدترین حالت ۳ الی ۴ روز را با صف خرید طی می کنند و در روزهای دیگر براحتی میتوان سهام را خریداری نمود
بنابراین آنچه که مهم است تشخیص روندهای قوی و چرخه های خرید قوی و نقطه تریگری خرید است .
در نرم افزار سامان تریدر با علم به این موضوع سیگنالهای خرید سه ستاره طراحی شده است سیگنالهای خرید سه ستاره با احتمال ۷۰ درصد رشد خواهند کرد و بدین ترتیب حتی در صورت داشتن صف خرید می توانید ضمن مطمئن بودن از روند قوی سهم در روزهای بعد وارد سهم شوید .

 

 

معضل صف خرید

معضل صف خرید