نحوه رشد سرمایه در بازار سهام

نحوه رشد سرمایه در بازار سهام

برای آنکه شما بتوانید در بازار سهام سرمایه خود را به شکل واقعی و ملموس رشد دهید بایستی میزان مشارکت خودتان را در سهام موفق در یک بازه زمانی (فرضا یکساله) بیشتر و بیشتر کنید.
سهام موفق به سهامی اطلاق می شود که رشد بیش از ۳۰ درصد را ثبت می کنند سهام موفق سهامی نیستند که الزاما وضعیت بنیادی بظاهر خوبی دارند سهام موفق سهامی نیستند که دیگران در مورد آنها داستانهای خوب و خوش آب و رنگی تعریف می کنند و یا تحلیلهای منطقی ارائه می کنند .سهام موفق سهام موفق هستند به این دلیل که بازار اینطور خواسته است چرا که بازار هیچگاه طبق پیش بینی ها عمل نخواهد کرد .
بنابراین یکی از وظایف اصلی ما ایجاد کمین برای شکار سهام های موفق است .
در نرم افزار سامان تریدر سهام سه ستاره چک مارک دار بیشترین تطابق را با سهام موفق خواهند داشت بنابراین اگر نرم افزار هر روزه دهها سیگنال خرید ارائه می کند به معنی آنکه شما هر روزه سهمی بخرید نیست بلکه بیشتر از جهت رهگیری بازار و مترصد موقعیتهای معاملاتی بکر بودن طراحی گردیده است .یادتان باشد نوسانگیری و معاملات روزمرگی در بازار در نهایت منجر به امرار معاش شما خواهد شد و مشارکت در سهام موفق منجر به رشد ثروت شما خواهد گردید.