غشهداب وارد چرخه خرید قوی شد

چرخه خرید قوی غشهداب :

سهم در تاریخ ۹۷/۰۲/۲۴ سیگنال خرید سه ستاره و چک مارک دار بود که علامت افزایش قابل توجه حجم و خرید حقوقی را هم داشت امروز وارد چرخه خرید قوی (لیست خرید) شد. که می توانست گزینه ایی برای خرید باشد .

 

چرخه خرید قوی سهم غشهداب

سهم غشهداب