در نگارش جدید سامان تریدر دو پارامتر جدید اضافه شده اند با عنوان سیگنالهای خرید در تایم فریم ساعتی و آیکن اعلام معاملات مظنون به کد به کد حقوقی


سیگنال خرید در تایم فریم ساعتی :

این سیگنالها در واقع  سیگنالهای خرید سه ستاره اما در تایم فریم  ساعتی  هستند  و تقریبا میتوان گفت سیگنالهای نسبتا قوی هستند که زودتر از سیگنالهای سه ستاره در تایم فریم روزانه اعلام می گردند . همچنین وجود علامت سیگنال خرید ساعتی در کنار وضعیت هر نماد میتواند  به اعتبار آن سیگنال خرید اضافه کند . آیکن این سیگنال با حرف H  لاتین نمایش داده می شود همچنین بعلت اعتبار قوی این سیگنالها یک چک باکس برای انتخاب این سیگنالها در قسمت رتبه بندی اضافه شده است  .بدیهی است که این نوع سیگنالها نیز مانند سایر سیگنالها بایستی با رتبه تجمیع و ضریب حجم مناسب و بررسی نمودار انتخاب شوند


کد به کد حقوقی


کد به کد حقوقی به حقیقی :

همانطور که میدانید یکی از علائم داشتن برنامه جهت رشد یک سهم که از سوی حقوقی ها اعمال می شود فروش با کد حقوقی و خرید با کد حقیقی  است  (حقوقی ها دارای چندین کد حقیقی  هم هستند ) که وقوع این  اتفاق  میتواند به  سیگنال خرید یا تصمیم به خرید یک سهم اعتبار بسیار بیشتری ببخشد در نرم افزار معاملات مظنون به کد به کد حقوقی به حقیقی طبق آیکن    کد به کد حقوقی    نمایش داده می شود .کد به کد حقوقی