بهترین نرم افزار بورس سامان تریدر چه قابلیتهائی دارد 

نرم افزار سامان تریدر بعنوان بهترین نرم افزار بورس و نرم افزار خرید و فروش سهام  با ارائه قابلیتهای زیر بهترین مشاوره ها را برای انتخاب سهم برای معامله گران به ارمغان آورده است .