فایرا و خروج

فایرا و سیگنال خروج

فایرا و سیگنال خروج:

سهم فایرا در تاریخ ۹۷/۰۶/۰۶  سیگنال فروش آن صادر شد و  پس از چند روز از سیگنال فروش  بعلت جو روانی بازار مجددا به حالت نگهداری رسید که قابل توجه نبود و سپس مجددا  در تاریخ  ۹۷/۰۶/۲۵  دارای واگرائی منفی RSI  شد و پس از آن در روز بعد از چرخه خرید قوی خارج شد و در نهایت در تاریخ  ۹۷/۰۶/۲۷ سیگنال خروج آن صادر شد . سهم فایرا علیرغم رشد قابل توجه در چند ماه گذشته هنوز دارای  پتانسیل رشد  و  ارزنده می باشد اما در حال حاضر به اصلاح نیاز دارد . دقیقا در همین نقاط  است که  معامله گر باید بین  ارزندگی و هشدارهای تکنیکالی  تصمیم گیری نماید و قطعا بایستی تصمیم نهائی خود را بر اساس هشدارهای تکنیکالی  سامان تریدر بگذارد .ارزندگی هیچ سهمی نباید باعث شود که شما  بر خلاف  سیستم معاملاتی خود عمل نمائید و یا در ضرر فرو روید .همانطور که واضح است کسانی که از تاریخ  ۹۷/۰۶/۰۶ سهم را نفروختند  در  عمل  در این  ۲۴ روز  خواب سرمایه داشته اند (محدوده  a ).

فایرا و سیگنال خروج

فایرا و خروج