سیگنال رانتی و تجربه یک کاربر

سیگنال رانتی و تجربه یک کاربر:

تجربه ایی  که می خواهم عرض کنم و بنوعی سیگنال رانتی برای من بود  برای من شیرین  نبود ولی آموزنده بود  من سهم خچرخش  را در حوالی  قیمت   ۱۶۵ تومان خرید داشتم  حدود دویست میلیون تومان  خچرخش خرید داشتم و  علت خریدم  هم  داشتن خبر رانتی از داخل شرکت بود .خبرهای بسیار خوبی از شرکت می رسید .

همزمان با خرید سهم خچرخش نیز  با نرم افزار سامان تریدر آشنا شدم و نسخه یکماهه رو خریداری کردم . دقیقا در تاریخ ۷  اسفند ماه  نرم افزار سیگنال فروش سهم را  صادر کرد و من هم  حقیقت  روی برنامه هنوز  حساب باز نکرده بودم .پیش خودم می گفتم که مگه میشه سهم این همه خبر خوب داره  و  این  قیمت ها  برای سهم خیلی  مفته  برای چی  بفروشم  .  به هیچ وجه زیر بار فروش  سهم  نرفتم  و  صبر کردم  سهم بتدریج از  قیمت خرید  من هم  پائین تر  رفت  و  من  هم  به هیچ وجه با توجه به  اطلاع از اخبار خوب  شرکت حاضر به فروش نشدم  و تا الان که قیمت سهم  ۱۷۶  تومان هست سهم رو دارم  نرم افزار در تاریخ سوم شهریور سیگنال خرید سه ستاره سهم را صادر کرد و  رشد سریع سهم نیز از همین  قسمت اتفاق افتاد . این یعنی که تمام این مدت که سهم را داشتم وقتم و سرمایه ام  هدر  رفته بود.

وقتی  به  عقب بر می گردم و می بینم  بخاطر  نفروختن  سهم  در نقطه ایی که نرم افزار هشدار داده بود نه تنها  مبلغ  دویست میلیون تومان من بمدت شش ماه خواب سرمایه داشته  بلکه  در این مدت هم  ۲۵ درصد توی  ضرر بودم و فشارهای  زیادی بمن وارد شد اینجا  بود که  تصمیم گرفتم  همیشه ضمن  اهمیت دادن  به موقعیتهای خرید به سیگنالهای فروش نرم افزار هم توجه ویژه ایی داشته باشم .

 

 

آقای احمد معین برنده یک هفته اشتراک رایگان سامان تریدر

 

سیگنال رانتی

 

مطالب ارسالی توسط مدیر سایت بازنویسی می گردد.