یکی از راههای تشخیص نقاط پیک قیمتی با نرم افزار سامان تریدر مراجعه به  رتبه تجمیع (سه روزه ) سهم است  سهم هائی که رتبه تجمیع آنها از عدد  ۴۰۰  بزرگتر می شود به معنی خروج پول هوشمند از آنها تلقی می گردد نمودار شکل زیر سهم خرینگ است که در تاریخ  ۱۳۹۸/۰۳/۲۰   رتبه تجمیع سه روزه  آن به عدد  ۴۱۱  رسید و با توجه به رشدهای بسیار زیاد سهم  این موضوع  به منزله  خروج پول هوشمند از  سهم  بود که هشداری برای  رسیدن به  سقف قیمتی سهم بود . همچنین سهم در این تاریخ از چرخه خرید قوی خارج شد که آنهم تائیدی  دیگر بر  رسیدن  سهم به نقطه پیک قیمتی بود .  تمام کسانی که در این نقطه سهم خود را فروختند موفق شدند با حداکثر سود از سهم خارج شوند . هیچ منطق و استراتژی موفق معاملاتی  توصیه به نگهداری سهم در این نقطه  را نمی نماید و سهم  پس از آن  شروع به افت  قیمت نمود و  در حال حاضر  سهم باید حدود ۲۰ درصد رشد قیمتی بکند تا به نقطه سر به سر  تاریخ  ۱۳۹۸/۰۳/۲۰  برسد  .

اما عموما راهکارهای غلط دیگری هم در بازار وجود دارد که علت وجودی آن نشناختن علامتهای نقاط پیک قیمتی است که باعث می شود معامله گران سهم را نفروشند و در نزول های پس از آن شروع به خرید سهم در قیمت پایین تر بنمایند تا به اصطلاح میانگین خرید خود را کم کنند که این روش بسیار نادرستی برای معامله در بازار می باشد .

نقاط پیک قیمتی

عکس زیر نمایش ریز معاملات سهم است .

سقف قیمتی