بهترین روش خرید سهام


در این قسمت به معرفی سهام با چرخه های خرید قوی نرم افزار در هفته  گذشته  می پردازیم
 

در نرم افزار سامان تریدر هر سهم دارای سه چرخه مداوم کلی است چرخه خرید , چرخه نگهداری و چرخه فروش

چرخه های خرید با سیگنالهای خرید تک ستاره آغاز می شود و با سیگنالهای خرید سه ستاره قطعی تر می گردند و با سیگنالهای خرید دوستاره ادامه پیدا می کنند سیگنالهای خرید سه ستاره قوی ترین نقاط تریگری خرید  هستند .

پس از  چرخه خرید , چرخه های نگهداری قرار دارند چرخه فروش سهم با سیگنال فروش سهم آغاز می گردد:

سهم هائی با چرخه های خرید قوی در لیست خرید نرم افزار قرار می گیرند معامله گران باید سعی نمایند از بالای لیست سهام مناسب با تعداد روز کمتر و بازدهی بیشتر را انتخاب نمایند .

لیست خرید تنها بخشی از امکانات نرم افزار سامان تریدر است و قسمت رتبه بندی نرم افزار نمایش داده نشده است .


توجه:

بررسی نمودار و موج شماری سیگنالهای خرید بر عهده معامله گران می باشد .