تشخیص پول هوشمند در سامان تریدر   

 

ضریب حجم:

ضریب حجم مبنائی است برای اندازه گیری میزان حجم معامله شده قابل قبول بر روی یک سهم که نشان از تحرکات خاص (تشخیص ورود پول هوشمند ) بر روی سهم دارد .

ضریب حجمی با مقدار یک  یعنی میزان حجم معامله شده  بر روی یک سهم به مقداری است که  نشان از حرکات جدید و خاص بر روی سهم است .(میزان حداقل)
عموما هر چه این ضریب از عدد یک  بزرگتر باشد  نشاندهنده تحرک نسبتا قوی در سهم است  . ضریب حجم کمتر از یک در رشد یک سهم نشان از عدم تمایل بازار به رشد بیشتر و در روند افت سهم  از عدم تمایل بازار به افت  بیشتر سهم می باشد .

در هنگام ورود پول هوشمند (رتبه تجمیع مناسب ) بالا رفتن این ضریب علامت مثبت برای سهم است .
و در هنگام خروج پول هوشمند (رتبه تجمیع بالای ۴۰۰) بالا رفتن این ضریب علامت منفی برای سهم است .
اساسا روندهایی  قوی و ادامه دار تلقی می شوند که همزمان با رتبه تجمیع مناسب این ضریب نیز  عموما مقدارهای بیشتر از یک را تجربه کند .
 همچنین در هنگام نزول سهم اگر این ضریب به زیر یک برود بعنوان علامت مثبت تلقی میشود و نزول سهم را نمی توان جدی گرفت .(حجم مناسب در جهت نزول اتفاق نیفتاده است )

همانطور که پیشتر هم ذکر شد از حجم معاملات بعنوان سوخت حرکتی سهم یاد می گردد . بعبارتی , در صورتی رشد یک سهم شروع یا  ادامه دار خواهد بود که این رشد توام با حجم خوردن مناسبی باشد. (ضریب حجم های بزرگتر از یک)

ضریب حجم با مقدار یک و یا بیشتر نشاندهنده ادامه دار بودن رشد یک سهم خواهد بود و هرچه مقدار ضریب حجم بیشتر باشد نشاندهنده قوی تر بودن این حرکت است  (در صورت رتبه تجمیع مناسب)

در هنگام خروج پول هوشمند و یا نزول یک سهم (رتبه تجمیع بالای ۴۰۰) نیز هر چه ضریب حجم مقدار بیشتری داشته باشد علامت  منفی برای سهم و نشان ادامه دار بودن روند نزولی سهم است .

بنابراین سیگنالهای خریدی که ضریب حجم آنها کمتر از عدد یک باشند اعتبار کافی را برای خرید  ندارند و عموما باید از بین سیگنالهای خرید آنهائی را انتخاب کنید که ضمن مناسب بودن رتبه تجمیع آنها ضریب حجم بزرگتری داشته باشند .


پول هوشمندبطور مثال در شکل بالا از بین دو سهم ونفت و  ونیرو  سهم ونیرو مناسب تر است به این علت که رتبه تجمیع مناسب دارد و ضریب حجم آن دو برابر سهم ونفت است حتی اگر رتبه تجمیع سهم ونیرو بیشتر از سهم ونفت بود بخاطر  ضریب حجم بالاتر سهم ونیرو گزینه مناسبتری بود  سهم ثرود نیز در حال خروج پول هوشمند دارای ضریب حجم بالائی است که نشاندهنده خروج قوی پول هوشمند و نشانه نزول قریب الوقوع سهم است  .

بدین ترتیب  درستون ضریب حجم , ضریب حجم هائی که برای سهم مناسب و خوب تلقی شود با  زمینه سبز رنگ نمایش داده می شود و ضریب حجم هائی که برای سهم منفی تلقی شود با زمینه قرمز رنگ نمایش می یابد .

بخاطر داشته باشید که ضریب حجم نیز مانند رتبه تجمیع پارامتر مهمی در انتخاب سیگنالهای خرید است و همواره باید سعی نمائید که از بین سیگنالهای خرید با رتبه تجمیع مناسب آنهائی را انتخاب کنید که ضریب حجم بالاتری را داشته باشند .

تبصره یک :در زمانهائی که سهم در صف خرید یا فروش قفل شود و حجم مناسبی معامله نشود ضریب حجم نمی تواند بیانگر واقعیت سهم باشد و احتمالا  مقدار کمتر از یک را دارد . بهبود رتبه تجمیع :

یکی دیگر از علائم مهم رشد یک سهم تغییر و کاهش قابل توجه رتبه تجمیع در سهم است که در نرم افزار توسط آیکون قابل مشاهده در فیلم  زیر نمایش داده می شود . برای مشاهده تمام سهم هایی با بهبود قابل توجه رتبه تجمیع بر روی چک باکس مطابق فیلم زیر کلیک نمائید .عموما سهم هائی نیز که تغییر قابل توجه رتبه تجمیع دارند و ضریب حجم خوبی روی آنها صورت پذیرفته گزینه های خوبی برای خرید هستند .

ورود پول هوشمند