سهام موفق با رشد بیش از ۲۰ درصد

در شکل زیر لیست سهام موفق طی ۴۰ روز گذشته نرم افزار را ملاحظه می کنید که رشدهای بیست درصد تا صددرصدی را داشته اند نکته مهم در این سهام آنست که دقیقا از نقاط تریگری خرید سیگنالهای سه ستاره  رشدشان شروع شده است و به هیچ وجه خواب سرمایه در آنها اتفاق نیفتاده است .و از بین ۱۹ سهم  ۱۳ سهم آن چک مارک دار بوده اند اینجاست که اهمیت انتخاب سیگناهای خرید چک مارک دار مشخص می گردد.

نکته قابل تامل دیگر آنست که در زمان اعلام سیگنال خرید سه ستاره  دارای علامت چرخه خرید قوی هم بوده اند .

 

 

سهام موفق

در ادامه به تاریخهایی که سیگنالهای خرید در نرم افزار اعلام شده اند می پردازیم تاریخها به میلادی نمایش داده شده اند .

سهم چدن

سهم ولغدر

سهم فسرب

سهم وپترو

سهم ومعادن

سهم مرقام

سهام موفق

سهم ذوب